دیجیتال مارکتینگ چیست؟ در ابتدایی ترین اصطلاح، بازاریابی دیجیتال به سادگی بازاریابی است که در کانال های دیجیتال اتفاق می افتد. (بسیار واضح است، درست است؟) اما این به چه معناست؟ بازاریابی دیجیتال چه تفاوتی با بازاریابی سنتی دارد؟ و چرا این چیزی است که باید برای کسب و کار خود در نظر بگیرید؟ در اینجا همه چیزهایی است که باید بدانید. دیجیتال مارکتینگ چیست؟