صفحه درباره ما یکی از اولین و مهمترین صفحاتی است که در یک وب سایت تجارت الکترونیک ساخته می شود. این صفحه ای است که توضیح می دهد که شما چه کسی هستید، چه کار می کنید و مشتریان چه انتظاراتی می توانند از برند شما داشته باشند. مخصوصاً برای کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک، صفحه درباره ما باید هر چیزی جز یک