در این پست به موضوع تجیزه و تحلیل SWOT analysis در وبلاگ ابری دی میپردازیم آیا از تجزیه و تحلیل SWOT برای شکل دادن به استراتژی آینده کسب و کار خود استفاده می کنید؟ حتما باید باشی تجزیه و تحلیل SWOT یک شرکت به آن کمک می کند تا تشخیص دهد که چه کاری به خوبی انجام می دهد، کجا باید