مقدمه

این راهنما توضیح می‌دهد چگونه Nginx، MariaDB، و PHP را در آرچ لینوکس (LEMP) نصب کنید

و وب‌سایت را با یک گواهی Let’s Encrypt رایگان ایمن کنید.

پیش‌نیازها

قبل از شروع به این راهنما توجه کنید

به یک سرور آرچ لینوکس نیاز دارید.
یک کاربر با دستور sudo ایجاد کنید.
سرور خود را آبدیت کنید
دامنه خود را به سرور وصل کنید.

 

نصب Firewall UFW

UFW (uncomplicated firewall) یک فایروال ساده و قابل پیکربندی است.

 sudo pacman -S --noconfirm ufw

با دستورات زیر فایروال را پیکریندی کنید

$ sudo ufw default allow outgoing

$ sudo ufw default deny incoming

$ sudo ufw default deny routed
$ sudo ufw allow 22/tcp 
$ sudo ufw allow 80/tcp 
$ sudo ufw allow 443/tcp

 

 

 

نصب Nginx

پکیج Nginx را نصب کنید.
$ sudo pacman -S --noconfirm nginx

سرویس Nginx را راه‌اندازی کنید و فعال‌سازی کنید تا به‌طور خودکار در زمان بوت سیستم شروع کند.

 $ sudo systemctl start nginx.service
$ sudo systemctl enable nginx.service

نصب MariaDB

پکیج MariaDB را نصب کنید.
$ sudo pacman -S --noconfirm mariadb
دیتابیس داخلی و جداول سیستمی MariaDB را مقداردهی اولیه کنید.
 $ sudo mariadb-install-db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql
سرویس MariaDB را راه‌اندازی کنید و فعال‌سازی کنید تا به‌طور خودکار در زمان بوت سیستم شروع کند.
 $ sudo systemctl start mariadb.service 
$ sudo systemctl enable mariadb.service
اسکریپت تنظیم امنیتی MariaDB را اجرا کنید.
$ sudo mysql_secure_installation
وقتی برای رمز عبور فعلی ریشه (root) سوال می‌شوید،
برای هیچ رمز عبوری ENTER را بفشارید. وقتی برای تأمین یک رمز عبور جدید برای ریشه (root) سوال می‌شوید،
یک رمز عبور امن وارد کنید. به تمامی سوالات با Y یا ENTER پاسخ دهید.

نصب PHP

پکیج‌های PHP و PHP-FPM را نصب کنید.
$ sudo pacman -S --noconfirm php php-fpm
سرویس PHP-FPM را راه‌اندازی کنید و فعال‌سازی کنید تا به‌طور خودکار در زمان بوت سیستم شروع کند.
$ sudo systemctl start php-fpm.service 

$ sudo systemctl enable php-fpm.service

 

نصب Certbot

Certbot برای درخواست گواهی SSL/TLS رایگان Let’s Encrypt استفاده می‌شود. روش پیشنهادی برای نصب Certbot در آرچ لینوکس با Snap است.

دستورات مربوط به نصب Certbot برای Nginx را در آرچ لینوکس راهنمای eff.org دنبال کنید.

یک گواهی SSL/TLS با Certbot درخواست کنید. [email protected] را با ایمیل شما و app.example.com را با نام دامنه کامل خود جایگزین کنید.

css
$ sudo certbot certonly --agree-tos --no-eff-email --nginx -m user@example.com -d app.example.com

تست PHP

php
یک صفحه تست PHP در دایرکتوری ریشه وب ایجاد کنید.
$ sudo nano /srv/http/index.php
خطوط زیر را جا به جا کنید.
php <?php phpinfo();
فایل را ذخیره کرده و خروج کنید.

برای مشاهده صفحه تست، در مرورگر وب به نام دامنه کامل شما بروید. باید نسخه PHP و سایر اطلاعات سیستم را نمایش دهد.

نصب پک LEMP با موفقیت انجام شده است. حالا، صفحات وب خود را به /srv/http آپلود کنید.

 

بیشتر بدانید