ما در این پست در نظر داریم تا برای شما نرم افزاری معرفی کنیم تا به کمک این نرم افزار بتونید مشاهده مانیتور های داخل شبکه انجام بدین. شاید شما هم نیاز داشته باشید مانیتور های داخل شبکه خودتونو نگاه کنید شاید کافی نت داشته باشید شاید مدیر یک مجموعه باشید و یا در حال تدریس در یک مجموعه باشید. با