در پست در وبلاگ ابری دی به برند سازی در بازار یابی چیست ؟! می پردازیم برندسازی فرآیند ایجاد یک درک قوی و مثبت از یک شرکت، محصولات یا خدمات است که آن در ذهن مشتری با ترکیب عناصری مانند لوگو، طراحی، بیانیه ماموریت و یک موضوع ثابت در تمام ارتباطات بازاریابی است. برندسازی موثر به شرکت ها کمک می کند تا