مقدمه این راهنما توضیح می‌دهد چگونه Nginx، MariaDB، و PHP را در آرچ لینوکس (LEMP) نصب کنید و وب‌سایت را با یک گواهی Let’s Encrypt رایگان ایمن کنید. پیش‌نیازها قبل از شروع به این راهنما توجه کنید به یک سرور آرچ لینوکس نیاز دارید. یک کاربر با دستور sudo ایجاد کنید. سرور خود را آبدیت کنید دامنه خود را به سرور