لوگو چیست ؟! در سطح بسیار ابتدایی، لوگوها نمادهایی هستند که از متن و تصاویر تشکیل شده اند و به ما کمک می کنند برندهایی را که دوست داریم شناسایی کنیم. اما آنها می توانند خیلی بیشتر باشند! در این پست برای شما بازدیدکنندگان عزیز ابری دی لوگو را تعریف کرده ایم و چند نمونه برای شما مثال زده ایم یک لوگوی