دیسنترالند(Decentraland ) چیست؟ Decentraland نرم افزاری است که بر روی اتریوم اجرا می شود و به دنبال ایجاد انگیزه در شبکه جهانی از کاربران برای راه اندازی دنیای مجازی مشترک است.   کاربران Decentraland می توانند املاک دیجیتالی را خریداری و بفروشند، در حالی که در این دنیای مجازی کاوش، تعامل و بازی می کنند. با گذشت زمان، این پلتفرم برای