عنوان: تبلیغات چیست؟ راهنمایی کامل برای درک مفهوم تبلیغات مقدمه: تبلیغات به عنوان یکی از ابزارهای حیاتی در جامعه کسب و کار و رقابت فعالیت می‌کند. در این مقاله، به توضیح مفهوم تبلیغات، اهداف آن، روش‌های مختلف تبلیغات و نقش آن در رشد کسب و کار خواهیم پرداخت. بخش اول: تعریف تبلیغات تبلیغات به معنای گسترش و ارسال پیام‌های تجاری و