برای درک بهترین زمان برای ارسال پست در اینستاگرام، مهم است که بدانید اینستاگرام چگونه تکامل یافته است.  محبوبیت این شبکه به عنوان اولین پلتفرم رسانه اجتماعی فقط بصری افزایش یافت.  مردم تصاویری از غذا، سفر، لباس و رویدادهای خود را به اشتراک گذاشتند.  و پس از معرفی پروفایل های تجاری اینستاگرام ، این پلتفرم تگ کردن برندها، رستوران ها و مکان ها