در این پست در نظر داریم تا به شما عزیزان بستری معرفی کنم که در خرید و فروش خودرو در شهر شیراز به راحتی کمک می کنه با عضو شدن در این کانال به شما رباتی داده میشه که به راحتی به کمک ربات می تونید خودرو خودتونو آگهی کنید یا در همان کانال به راحتی خوردرو مدنظرتون بین آگهی ها