در این صفحه می توانید وضعیت تمامی سرور های ابری دی بررسی نمایید این آمار کاملا واقعی می باشد و از طریق api سایت uptimerobot در این صفحه برای شما عزیزان قرار دادیم. در صورتی که قصد خرید یکی از سرویس های ابری دی را داریم و نیاز به بررسی uptime سرویس مروبوطه داشته باشید این صفحه شمارا راهنمایی خواهد کرد.

MonitorStatusTypeLast 24H۷ days۳۰ daysLast year
SmappOfflineHTTP(s)۰%۴۶.۴۳۶%۸۷.۳۵۸%۹۷.۱۵۴%
Snapp1855OfflinePing۰%۰%۰%۶۴.۶۶۸%
Sky CloudOfflinePing۰%۰%۰%۵۷.۴۲۷%
SideServer01OnlinePing۴۹.۱۷۳%۹۲.۷۳۲%۷۷.۰۹۲%۸۶.۸۶۵%
SMS ServerOnlineHTTP(s)۴۹.۰۷۹%۹۲.۷۲۷%۸۰.۵۸۳%۹۵.۸۳%
WTFOnlinePing۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰%۹۹.۹۶%
KVM GR 01OnlinePing۱۰۰%۸۸.۷۰۷%۴۵.۲۹۶%۷۱.۱۹۹%