شماره تماس : ۰۷۱۳۲۲۶۲۶۵۹
آدرس : شیراز خیابان آزادی کوچه ۱۵ ساختما یاس (درب اول دست چپ ) طبقه سه واحد ۵
ایمیل آدرس : online@abriday.com
ایمیل آدرس پشتیبانی : support@abriday.com
ایمیل آدرس فروشگاه : sell@abriday.com

ساعات اداری شرکت : ۹ صبح الی ۳ بعد از ظهر
ساعات کار پشتیبانی : ۲۴ ساعت روز
ساعت کار فروشگاه : ۹ صبح الی ۳ بعد از ظهر